Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Делелсиз адам сотталды


Рекомендуемые сообщения

2012 жылдын желтоксан айында бир аудандык Казпочтада кассада акша жетиспейди деп бас кассирге кылмыстык ис козгалды. Ол кассирдин акшага катысым бар деген тусиниктемеси де бар. Содан 2013 жылдын мамыр айында бас бухгалтер мен бастыгына да ис козгалды. Бас бухгалтердин айыпталып отырганы Колвир программасына кируге руксат беретин логин мен пароль бергени. Оны растайтын кызметкерлер де болды. Алайда кассир маган паролин айткан жок деп мойнына алмайды. Осы кезге шейин уш рет сот болды(аудандык, аппеляциялык жане кассациялык). Коргаушынын сурауымен Колвир программасын ойлап тапкан бас директоры Маскеу каласынын тургыны Терентьев мырзага ашык хат жолдады. Осы программа бойынша белгили бир адамнын логин-паролимен кай компьютерден жумыс жасалгандыгын билуге мумкин бе деп сураганда мумкин деп жазбаша турде жауап кайтарган болатын. Осы жауаппен Казпоштанын бас мекемесине хат жолдады. Олар да тек кузырлы мекемелердин сурауымен гана жиберилетин акпарат деп жауап катты. Содан аппеляциялык сот та ак-карасын шешейик деп хат жолдап еди жауабы келди. Бирак енди оны тусинип оки алатын маманнын болмагандыгынан бул суракты ашык калдырып сот уким шыгарып тастады. Менин тусинбейтиним неликтен сот бул суракты ашык калдырамыз деп алып укимин тездетип шыгарып тастаган???? Компьютерлик сараптама жасай алатын букил облыста маман болмаганы ма сонда? Бир кызыгы бас бухгалтер жумыста болмаган кезде (жылдык есеппен кала орталыгына кеткен кезде, ауруханада наукас болып жаткан кезде) кассадан акша сол бас бухгалтердин паролимен иске аскан. Сосын тагы бир кызык жери 2013 жылдын мамыр айында ресми турде бас бухгалтер жумыстан шыгып кеткенимен сол жылдын шилде айынын 23не дейин онын логин-папролимен жумыс жасалынып келген. Муны калай тусинемиз? Маган кандай кенес бере аласыздар?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования