Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Қазақ әдебиеті


Гость Adal

Рекомендуемые сообщения

Құрметті Форум қатысушылары!

Мені қызықтыратын мәселелердің бірі қазақ әдебиеті. Қазіргі заманғы заңгер қауымы қазақ әдебиетін оқи ма? Мені әсіресе қызықтыратыны роман жанры. Мен, мысалы, өткен екі жылдың ішінде оқып шыққан романдардан ерекше ұнағандар қатарында Таласбек Әсемқұловтың "Талтүсі" мен Қажығұмар Шабданұлының "Қылмыс" және "Пана" романдарын атағым келеді.

Оларды басқа заңгерлер оқыды ма? Оқыған болса, қандай пікір айта алады?

Бұндай мәселелер жөнінде ой бөліссек, қалай қарайсыңдар, әріптестерім?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Гость Ќазаќ ќызы

Ќ±рметті Форум ќатысушылары!

Мені ќызыќтыратын мєселелердіњ бірі ќазаќ єдебиеті. Ќазіргі заманѓы зањгер ќауымы ќазаќ єдебиетін оќи ма? Мені єсіресе ќызыќтыратыны роман жанры. Мен, мысалы, µткен екі жылдыњ ішінде оќып шыќќан романдардан ерекше ±наѓандар ќатарында Таласбек Єсемќ±ловтыњ "Талт‰сі" мен Ќажыѓ±мар Шабдан±лыныњ "Ќылмыс" жєне "Пана" романдарын атаѓым келеді.

Оларды басќа зањгерлер оќыды ма? Оќыѓан болса, ќандай пікір айта алады?

Б±ндай мєселелер жµнінде ой бµліссек, ќалай ќарайсыњдар, єріптестерім?

Адал сеніњ ќозѓаѓан таќырыбыњ орынды-аќ? Біраќ кунделікті ж±мыстар єдеби кітап оќуѓа м±рша бере бермейди екен. Оќимыз ѓой, дегенмен ќазір оќып ж‰ргем жоќ. Біраќ с±райын дегенім, сен атаѓн кітаптарды ќайдан алуѓа болады?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Құрметті Форум қатысушылары!

Мені қызықтыратын мәселелердің бірі қазақ әдебиеті. Қазіргі заманғы заңгер қауымы қазақ әдебиетін оқи ма? Мені әсіресе қызықтыратыны роман жанры. Мен, мысалы, өткен екі жылдың ішінде оқып шыққан романдардан ерекше ұнағандар қатарында Таласбек Әсемқұловтың "Талтүсі" мен Қажығұмар Шабданұлының "Қылмыс" және "Пана" романдарын атағым келеді.

Оларды басқа заңгерлер оқыды ма? Оқыған болса, қандай пікір айта алады?

Бұндай мәселелер жөнінде ой бөліссек, қалай қарайсыңдар, әріптестерім?

Окiнiшке орай Казак адебиетiнен тек гана мектеп программасынан кiтаптарды окыганмын. :cheer:

Бiрак Сiз айткан романдарды окийтын шыгармын. "Кылмыс" кiтабi Сiзге унады ма?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 months later...

Саламалейкум!

Бўл ќазаќ јдебиетіндегі сґз маржандарымен терілген ќазаќша туындыларєа келер болсаќ, енді бўєан сґз жетпейді.... Біраќта барымызша таќырыпты ашып кґрелік.... Бастапќыда айтылєан їш шыєарманы мен кездестіріп кґрмеген екенмін... Алдаєы уаќытта оќуєа уаќыт табуєа тырысып кґріп, ґз ойымды айтып білдіріп кґрелік.....

Біраќ та ќазіргі кезде сол заѕгерлеріміздіѕ кітап оќуєа шамасы бар ма екен, мынадай ќылмыс ортасында єўмыр кешіп жїрген кезде, ќарбалас-арпалыстыѕ јсері кері јсер беріп жатќан жоќ па?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования