Перейти к контенту
КАЗАХСТАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь пример устава при создании общественного фонда, на тему помощи детям детских домов?

Может кто-нибудь знает, какие тонкости не обходимо учитывать при составлении устава? На двух ли языках подаётся в управление юстиции устав?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, Arimaspi сказал(а):

Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь пример устава при создании общественного фонда, на тему помощи детям детских домов?

Может кто-нибудь знает, какие тонкости не обходимо учитывать при составлении устава? На двух ли языках подаётся в управление юстиции устав?

Посмотрите в данной теме -

Там что-то такое было, на одной из страниц

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

                    2014 жылғы 20 тамызда                                                                    Құрылтайшының шешімімен                                                                   «Бекітілді»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«»

                             жеке меншік қорының

ЖАРҒЫСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды  қаласы

 

 

 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1.1.      «» жеке меншік қоры (әрі қарай - Қор) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылады және коммерциялық емес ұйымы болып табылады.

1.2.      Қордың құрылтайшысы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады – , 19__ жылғы _____ туған, Қарағанды облысының тумасы, жеке куәлігі №, жылғы ҚР  ӘМ  берген, СТН , тұратын мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы,.

1.3.      Қордың мемлекеттік тілдегі толық атауы: «» жеке меншік қоры.

1.4.      Қордың орыс тілдегі толық атауы: - Частный фонд «».

1.5.      Қордың мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы: – «» ЖМҚ;

1.6.      Қордың орыс тілдегі қысқартылған атауы: - ЧФ «».

1.7.      Қордың қызмет мерзімі шектелмеген.

1.8.      Қордың мекен-жайы: , Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Казыбек Би атындағы ауданы,  даңғылы, 4 үй, 351 пәтер.

1.9.      Қор Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады, оқшаулан мүлігі, өзінің жеке балансы және банктерде есеп шоттары, өз атауы бар мөрі, фирмалық қағаздары және басқа да деректемелер бар, өзіне алған міндеттерді орындайды және осы қызметке байланысты құқықтарды пайдаланады, өз атынан келісім-шарттар жасайды, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола алады, сотта шағымданушы, жауап беруші және үшінші жақ та бола алады.

1.10.  Қор өз міндеттері бойынша, барлық оған қарайтын мүлікпен жауап береді. Қор құрылтайшының жеке қарыздары бойынша жауапты болмайды, сонымен қатар құрылтайшы да Қор міндеттері бойынша жауапты болмайды.

1.11.  Қор өзге де ұйымдарда құрылтайшы ретінде болуына құқығы бар, сонымен қатар Қазақстан Респуликасы аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құруға және өкілдіктер ашуына болады.

1.12.  Қор еркін бастамаларымен халықаралық, қоғамдық және басқа да ұйымдармен келісім жүргізе алады.

1.13.  Қордың мүлігіне Құрылтайшының мүліктік құқығы жоқ.

 

2. ҚОРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ.

2.1.      Қорды құру мақсаты - мирасқорлық және өзара байыту рухындағы Қазақстанның бірегей мәдениетінің сақталуы мен дамуына барынша қолдау көрсету. 

2.2.      Қор қойылған мақсатқа жету үшін келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1)       мәдени-ағарту бағдарламалардың жетілдіруіне және іске асыруына  қатысу;

2)       Қазақстанның экономикалық және  әлеуметтік - мәдени дамуында туындаған өзекті мәселелерді зерттеуге қатысу;

3)       тілдік, мәдениеттік, әлеуметтік – экономикалық, сондай-ақ этносаяси мәселелерді зерттеулерге қатысу;  

4)       Қазақстан халқының тарихи зердесі мен этномәдени құндылықтары негізінде білім беру және тәрбиелік қызмет жүргізу;  

5)       оралмандардың бейімделуінде жәрдем көрсету, шет елдегі қазақ диаспорларымен байланыс ұстап, олармен ынтымақтасу;

6)        Қазақстан халқының мәдени мұрасын насихаттау; Қазақстанның замануи әлемде беделі мен мәдениетінің  қалыптасуына жәрдемдесу;

7)       қайырылымдылық акцияларына  қатысу мен өткізуі;

8)        әр түрлі деңгейдегі, соның ішінде халықаралқ деңгейдегі, білім жобаларын іске асыруға  қатысу;

9)        балаларға  және жас өспірімдерге арналған әр түрлі тақырыптық бағытта мемлекеттік тілде әдебиетті дайындау мен баспаға шығару;

10)        балалар шығармашылығын дамыту үшін  мәдени – танымдық іс шаралар өткізу (байқалаулар, фестивальдар, көрмелер, спартакиадалар, олимпиядалар және т.б.)

 

11)        Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.

2.3.      Заңдарда белгіленген тәртібіте сондай лицензияны алғаннан кейін лицензияландыруды қажет ететін қызметін жүзеге асыруға құқықты болады.

 

                                      3. ҚОР МҮЛІГІ.

3.1.      Қор мүлігін Қор балансындағы ақшалар және материалдық құндылықтар құрайды.

3.2.      Қор мүлігінің құрылу көздері мыналар:

1)      құрылтайшыдан түсетін түсім (қатысушыдан);

2)      өз еркімен мүліктік жарна төлемін төлеу және құрбандық қылу;

3)      заңдарда белгіленген қызметтерден, жұмыстардан, тауарлардан түсетін түсім (табыс);

4)      акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және саламдар (депозиттер) бойынша алынған дивидендтер (табыстар, сый ақылар (мүдделер));

5)      заңмен тыйым салынбаған басқа түсімдер.

3.3.      Құрылтайшының ақшасы және де басқа да түсімдер арқылы қорлар құрылуы мүмкін:

·  гуманитарлық және қайырымдылық көмек;

·  даму;

·  еңбек ақысы;

·  өкілеттілік, резервтік капитал және басқалары.

Қорлардың мөлшерлері, құрылу және жұмсалу тәртібін нақты атқарушы органымен анықталады.

3.4.      Қорға түскен ақшалар және материалдық түсімдері осы жарғымен қарастырылған мақсаттарға жұмсалады.

3.5.      Қордың қаржылық жылы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін белгіленеді.

3.6.      Бухгалтерлік есепті және есеп беруді қолданылып жүрген заңдарда бекітілген тәртіппен жүргізіледі.

3.7.      Қор әр жыл сайын өзінің мүлігін пайдалану туралы есептерін беруді ресми баспаға басылымдарында жариялауы міндетті.

 

4. ҚОРДЫҢ БАСҚАРУЫ.

4.1.      Қордың басқару істерін:

·  жоғарғы органы – Қордың құрылтайшысы;

·  алқа басқару органы - Қордың Қамқоршылық кеңесі;

·  жеке атқарушы органы - Қор басқармасының Төрағасы;

·  тексеру органы  - Қордың ішкі бақылау Қызметімен қамтамасыз етеді.

4.2.      Қордың жоғарғы басқару органы  Қордың құрылтайшысы болып табылады.

4.3.      Белгіленген сұрақтарды талқылау бойынша, қордың басқарма төрағасының баяндамалары құрылтайшыға дейін ашық болуы керек. Құрылтайшы қарайтын сұрақтар тек қана қордың басқарма төрағасы арқылы түседі.

4.4.      Құрылтайшының ерекше құзырына келесі сұрақтар кіреді:

1)      қордың кұрылтай құжаттарына енгізулерді және толықтыруларды қабылдау, өзгерту;

2)      қордың құрылтайшылар құрамының өзгеруі;

3)      қордың басқарма органдардың өкілдіктерін тоқтату және құрылу тәртібін, ұйымдастыру құрылымын, міндетін анықтау;

4)      қордың қамқоршылық кеңесін құру;

5)      қаржылық есеп берудін мерзімділікті және тәртіпті анықталуы;

6)      бақылау органымен тексеруін жүргізу тәртібін анықтайды және олардың нәтижесін бекітеді;

7)      қордың ерікті қайта ұйымдастыруы және таратуы;

8)      тарату комиссияны тағайындау және тарату балансын бекіту;

9)      Қордың басқа заңды тұлғаларды, сонымен қатар өз филиалдарын және өкілдіктерін құруылуы және қызметіне қатысуы туралы шешімдерді қабылдау.

4.5.      Белгіленген тәртіппен қабылданған құрылтайшының шешімі қордың барлық органдарына міндетті. Құрылтайшы қордың басқа органдарының құзырына кіретін кез-келген сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқығы бар.

 

5.  ҚОРДЫҢ  ҚАМҚОРШЫЛЫҚ  КЕҢЕСІ.

5.1.      Қамқоршылық кеңес қордың тұрақты жұмыс істейтін алқа басқару органы болып табылады.

5.2.      Қамқоршылық кеңесінің құрамын Қордың Құрылтайшысы бекітіледі. Қордың қамқоршылық кеңес мүшесінде некелескен, жақын туысқандар, қордың штаттық жұмыскерлері бола алмайды.

5.3.      Қамқоршылық кеңесінің шақырылуы және кворумы:

·  қамқоршылық кеңес мәжілісі қажетті жағдайда өткізіледі, бірақ кварталдың ішінде бір реттен аз емес;

·  қамқоршылық кеңес мәжілісі заңды деп есептеледі, егер мәжілісте қамқоршылық кеңесінің жалпы мүшелер санының 2/3 бөлігі қатысқан болса;

·  қамқоршылық кеңесінің мәжілісін оның төрағасы немесе орынбасары өткізеді;

·  қамқоршылық кеңес мәжілісі уақытында хаттама жүргізіледі, бұл хаттамаға барлық қамқоршылық кеңесінің мүшелері қол қоюға тиіс.

5.4.      Дауыс бсру:

·  Қамқоршылық кеңесінің әрбір мүшесі тек қана бір дауысқа ие болады.

·  мәжіліске қатысқан Қамқоршылық кеңес мүшелері жай көпшілік ашық дауыстарымен шешім қабылдайды.

·  дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда төрағасының дауысы шешуші болады.

5.5.      Қамқоршылық кеңестің құзырына мына сұрақтар кіреді;

1)      Қор қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;

2)      Қор қызметінің нәтижелері туралы жылдық есепті және өзге де есептерді қарайды;

3)      Қордың басқарма төрағасын қызметіне тағайындау және қызметінен босату;

4)      Қордың ішкі бақылау қызметінің мүшелерін қызметіне тағайындау және қызметінен босату;

5)      Қордың қызметі оның жарғылық мақсаттарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;

6)      қайырымдылық қызметін жүзеге асыру ережелерін бекіту;

7)      Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылық келмейтін басқа да сұрақтар.

 

6. ҚОРДЫҢ  БАСҚАРМА  ТӨРАҒАСЫ.

6.1.      Қордың ағымды қызметіне басшылықты қор басқарма төрағасымен жүзеге асырылады. Қор басқарма төрағасы қамқоршылық кеңесімен тағайындалынады. Қор басқарма төрағасы құрылтайшысының және қамқоршылық кеңесінің шешімдерін орындау негізіндс әрекет жасайды және оларға есепті.

6.2.      Қор басқарма төрағасы:

·  сенімхатсыз қор атынан оған берілген өкілеттілігі шегінде әрекет жасайды;

·  кез-келген заңды және жеке тұлғалардың, Қазақстан Республикасы ның билік және басқару органдарымен қатынастарды мүддесін  білдіреді;

·  мүлікті басқарады;

·  шарттар жасайды, оның ішінде еңбектік;

·  сенімхаттар береді;

·  банкттік есеп шоттар ашады, валюттік қоса;

·  міндетті түрде орындайтын бұйрықтарды және өкімдерді шығарады;

·  Қордың мақсаттарына жетуге бағытталған шешімдерді қабылдайды;

·  Құрылтайшының және қамқоршылық кеңесінің шешімдерін орындайды;

·  қолданылып жүрген заңдарға сәйкес Қор жұмыскерлерін жұмысқа алады және жұмыстан босатады;

·  өз құқығын басқа адамдарға ұсынады;

·  қордың өзгеде органдарының ерекше құзырына кіретіндерінен басқа функцияларды орындайды.

6.3.   Қордың басқарма төрағасы кез-келген уақытта өзінің міндеттемелерін орындаудан бас тартуы мүмкін, ол туралы еңбек заңдарына сәйкес қамқоршылық кеңесін жазба түрінде хабардар етуі қажет.

 

7. ҚОРДЫҢ  ІШКІ  БАҚЫЛАУ  ҚЫЗМЕТІ.

7.1.      Ішкі бақылау қызметі қордың ағымды және келешектегі қаржы-шаруашылық қызметінің бақылауын жүзеге асырады.

7.2.      Ішкі бақылау қызметі Қамқоршылық кеңесімен бір жылға тағайындалады және үш мүшеден тұрады. Ішкі бақылау қызметінің мүшелері кезекті мерзімге бірнеше рет тағайындалуына болады.

7.3.      Ішкі бақылау қызметі жыл сайын жоспарлы тексерулерді өткізеді және құрылтайшының және қамқоршылық кеңесінің алдында есеп береді. Құрылтайшының шешімі бойынша жоспардан тыс тексерулерді және бақылауларды өткізуі мүмкін.

7.4.      Ішкі бақылау қызметі Қордың барлық мүліктік орындарында байқау және тексеру өткізуі мүмкін, жылдың ішінде қордың орындалған жұмыстарын, сонымен қатар оған сәйкес шығындарын тексереді.

 

8. ҚОРДЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕРІ.

8.1.      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстанның Республикасы аумағында қор  филиалдарын құруға және өкілдіктер ашуға мүмкіндігі бар.

8.2.      Филиал қордың тұрған жерінен тыс бір ерекше бөлігі болып табылады, сонымен қатар барлық немесе бөлек міндеттерді, соның ішінде өкілдік міндеттерін жүзеге асырады.

8.3.      Өкілдік қордың тұрған жерінен тыс бір оқшауланған бөлігі болып табылады, сонымен қатар қордың қорғау және мүддесін көрсету жүзеге асырады, оның атынан келісімдерді және басқа да құқықтық әрекеттерді жасайды.

8.4.      Филиалдар және өкілдіктер заңды тұлға болмайды және Қордың атынан қызметті жүзеге асырады. Олар қордың мүлігімен үлестіреді және олардың бекітілген ереже негізінде әркет жасайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлігі жеке баланста және Қор балансында есептелінеді.

8.5.      Филиалдардың және өкілдіктердің басқарушылары қор басқарма төрағасымен тағайындалады және оның сенімхаты негізінде жұмыс істейді.

 

9. ҚОРДЬІҢ  ҚАЙТА  ҰЙЫМДАСТЫРУЫ  ЖӘНЕ  ҚЫЗМЕТІН  ТОҚТАТУЫ.

9.1.      Қордың қайта ұйымдастыруы және қызметін тоқтатуы:

·  Қордың құрылтайшысының шешімі бойынша;

·  заңдарда қарастырылған, басқа да негіздермен жүргізіледі.

9.2.      Қор қолданылып жүрген заңдармен қарастырылған тәртіппен, қайта ұйымдастырылған деп саналады.

9.3.      Қызметінің тоқтатылуы туралы шешім қабылдаған орган, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тарату тәртібін және мерзімін белгілейді және тарату комиссияын тағайындайды.

9.4.      Қорды таратылатын жағдайында тарату комиссиясы мүліктерді пайдалану тәртібін белгілейді.

 

 

 

Қордың құрылтайшысы                                                        

 

                      «Утвержден»

               решением учредителя

               от                  2014 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

частного фонда

« »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Караганда

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.      Частный фонд "» (далее Фонд) создается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и является некоммерческой организацией.

1.2.      Учредителем Фонда является гражданин Республики Казахстан , года рождения, уроженка Карагандинской области, удостоверение личности № , выдано  МЮ РК, ИНН , проживающая по адресу: Республика Казахстан, город Караганда, .

1.3.      Полное наименование Фонда на государственном языке:- «» жеке меншік қоры.

1.4.      Полное наименование Фонда на русском языке: - Частный фонд «Ұлағат».

1.5.      Сокращенное наименование Фонда на государственном языке: - «» ЖМҚ.

1.6.      Сокращенное наименование Фонда на русском языке: - ЧФ «».

1.7.      Срок деятельности Фонда не ограничен.

1.8.      Местонахождение Фонда: , Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек Би, пр., дом 4, квартира 351.

1.9.      Фонд является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и банковские счета, печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты, выполняет взятые на себя обязательства и пользуется правами, связанными с этой деятельностью, может от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

1.10.  Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. По собственным долгам учредителя Фонд ответственность не несет равно, как и учредитель не отвечают по обязательствам Фонда.

1.11.  Фонд имеет право выступать в качестве учредителя в иных организациях, а также создавать филиалы и открывать представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

1.12.  Фонд может на добровольных началах сотрудничать с международными, общественными и иными организациями.

1.13.  Учредитель не имеет имущественных прав на имущество Фонда.

 

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

2.1.   Целью деятельности Фонда является всемерное содействие  сохранению и развитию 

         самобытной культуры Казахстана в духе преемственности и взаимообогащения.

2.2.    Фонд для достижения поставленных целей осуществляет следующие виды деятельности:

1)              участие в разработке и реализации программ культурно-просветительского назначения;

2)        исследование языковых,  культурологических, социально-экономических, а также этнополитических проблем;  

3)        проведение образовательной  и воспитательной работы, основанной на исторической памяти и этнокультурных ценностях народа Казахстана;

4)        оказание содействия в вопросах адаптации оралманов, поддержка связей и сотрудничество с казахскими диаспорами за рубежом;

5)              изучение и пропаганда культурного наследия народа Казахстана, содействие формированию 

       имиджа и культуры Казахстана в современном мире;

6)              проведение благотворительных акций;

7)              участие в реализации образовательных проектов на различных уровнях, в том числе и на   

       международном уровне;

8)              подготовка и издание литературы для детей и юношества на государственном языке по

       разной тематической направленности;

9)              проведение культурно-познавательных мероприятий для развития детского творчества

       (конкурсы, фестивали, выставки, смотры, спартакиады, олимпиады и др.).

10)         другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2.1.       Право на осуществление деятельности, требующей лицензирования, наступает с момента получения такой лицензии в установленном законодательством порядке.

 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА.

3.1.       Имущество Фонда составляют материальные ценности и деньги, находящиеся на балансе Фонда.

3.2.       Источниками формирования имущества Фонда являются:

1)        поступления от учредителя (участника);

2)        добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3)        поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством порядке;

4)        дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

5)        другие, не запрещенные законом, поступления.

3.3.       За счет денег учредителя и других поступлений могут быть созданы фонды:

·           гуманитарной и благотворительной помощи;

·           развития;

·           оплаты труда;

·           представительский, резервный капитал и другие.

Размеры, порядок образования и расходования фондов определяются конкретно исполнительным органом Фонда.

3.4.      Деньги и материальные поступления Фонда расходуются на цели, предусмотренные настоящим уставом.

3.5.      Финансовый год фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

3.6.      Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

3.7.      Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных печатных изданиях.

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ.

4.1.       Управление делами Фонда обеспечивается:

·           высшим органом – учредитель Фонда;

·           коллегиальным органом управления - Попечительским советом Фонда;

·           единоличным исполнительным органом - Председателем правления Фонда;

·           контрольным органом - Службой внутреннего контроля Фонда.

4.2.       Высшим органом управления Фондом является учредитель.

4.3.       Доклады председателя правления Фонда по назначенным к обсуждению вопросам должны быть открыты для рассмотрения до учредителя. Вопросы, подлежащие рассмотрению учредителя, поступают только через председателя правления Фонда.

4.4.       К исключительной компетенции учредителя относятся вопросы:

1)        принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы Фонда;

2)        изменения состава учредителей Фонда;

3)        определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Фонда;

4)        формирования попечительского совета Фонда;

5)        определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности;

6)        определения порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

7)        добровольной реорганизации и ликвидации Фонда;

8)        назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационного баланса;

9)        принятия решений об участии Фонда в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

4.5.      Решение учредителя, принятое в установленном порядке, обязательно для всех органов Фонда. Учредитель Фонда вправе принять на себя решение любого вопроса, отнесенного к компетенции других органов Фонда.

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.

5.1.       Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Фонда.

5.2.       Состав Попечительского совета утверждается учредителем. Большинство членов Попечительского совета Фонда не могут составлять лица, связанные браком и близким родством, а также быть штатными работниками этого Фонда.

5.3.       Созыв Попечительского совета и кворум:

·           заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

·           заседания Попечительского совета считаются полномочными, если на них присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Попечительского совета;

·           заседания Попечительского совета ведет его председатель или заместитель;

·           во время заседания Попечительского совета ведется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами Попечительского совета.

5.4.       Голосование:

·           каждый член Попечительского совета обладает одним голосом;

·           решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании;

·           в случае равенства голосов при голосовании голос председателя является решающим.

5.5.       К компетенции Попечительского совета относятся:

1)        определение основных направлений деятельности Фонда;

2)        рассмотрение годовых отчетов и иных отчетов о результатах деятельности Фонда;

3)        назначение на должность и освобождение от должности Председателя правления Фонда;

4)        назначение на должность и освобождение от должности членов службы внутреннего контроля Фонда;

5)        осуществление контроля за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;

6)        утверждение правил осуществления благотворительной деятельности.

7)        любые другие вопросы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

6.1.       Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляется председателем правления Фонда. Председатель правления Фонда назначается Попечительским советом. Председатель правления Фонда действует на основании и во исполнение решений учредителя и Попечительского совета и подотчетен им.

6.2.       Председатель правления Фонда:

·           без доверенности в пределах предоставленных ему полномочий действует от имени Фонда;

·           представляет его интересы в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления Республики Казахстан;

·           распоряжается имуществом;

·           заключает договоры, в том числе трудовые;

·           выдает доверенности;

·           открывает банковские счета, включая валютные;

·           издает обязательные для исполнения приказы и распоряжения;

·           принимает решения, направленные на достижения целей Фонда;

·           выполняет решения учредителя и попечительского совета;

·           принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с действующим законодательством;

·           делегирует принадлежащие ему права иным лицам;

·           выполняет иные функции, за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию иных органов Фонда.

6.3.       Председатель правления Фонда в любое время может отказаться от исполнения обязанностей, поставив в известность об этом попечительский совет в письменной форме в соответствии с трудовым законодательством.

 

7. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФОНДА.

7.1.       Служба внутреннего контроля осуществляет текущий и перспективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

7.2.       Служба внутреннего контроля назначается Попечительским советом сроком на один год и состоит из трех членов. Члены службы внутреннего контроля могут неоднократно назначаться на очередной срок.

7.3.       Служба внутреннего контроля проводит ежегодные плановые ревизии и отчитывается перед учредителем и попечительским советом. По решению учредителя могут быть проведены внеплановые ревизии и проверки.

7.4.       Служба внутреннего контроля может производить осмотр и ревизию всего имущества Фонда на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Фонда.

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА.

8.1.       Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2.       Филиалом является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

8.3.       Представительством Фонда является обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов Фонда, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия.

8.4.       Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Фонда. Они наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

8.5.       Руководители филиалов и представительств назначаются председателем правления Фонда, и действуют на основании его доверенности.

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

9.1.       Реорганизация и прекращение деятельности Фонда производится:

·           по решению учредителя Фонда;

·           по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

9.2.       Фонд считается реорганизованным в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.3.       Орган, принявший решение о прекращении деятельности, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством Республики Казахстан порядок и сроки ликвидации.

9.4.       Ликвидационная комиссия устанавливает порядок использования имущества в случае ликвидации Фонда.

 

 

Учредитель Фонда                

 

 

Посмотрите болванки устава, добавьте что надо еще  по деятельности. На 2 языках обязательно, также как уставы ТОО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Аскар Ильясов сказал(а):

                    2014 жылғы 20 тамызда                                                                    Құрылтайшының шешімімен                                                                   «Бекітілді»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«»

                             жеке меншік қорының

ЖАРҒЫСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қарағанды  қаласы

 

 

 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1.1.      «» жеке меншік қоры (әрі қарай - Қор) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылады және коммерциялық емес ұйымы болып табылады.

1.2.      Қордың құрылтайшысы Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады – , 19__ жылғы _____ туған, Қарағанды облысының тумасы, жеке куәлігі №, жылғы ҚР  ӘМ  берген, СТН , тұратын мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы,.

1.3.      Қордың мемлекеттік тілдегі толық атауы: «» жеке меншік қоры.

1.4.      Қордың орыс тілдегі толық атауы: - Частный фонд «».

1.5.      Қордың мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы: – «» ЖМҚ;

1.6.      Қордың орыс тілдегі қысқартылған атауы: - ЧФ «».

1.7.      Қордың қызмет мерзімі шектелмеген.

1.8.      Қордың мекен-жайы: , Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Казыбек Би атындағы ауданы,  даңғылы, 4 үй, 351 пәтер.

1.9.      Қор Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады, оқшаулан мүлігі, өзінің жеке балансы және банктерде есеп шоттары, өз атауы бар мөрі, фирмалық қағаздары және басқа да деректемелер бар, өзіне алған міндеттерді орындайды және осы қызметке байланысты құқықтарды пайдаланады, өз атынан келісім-шарттар жасайды, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола алады, сотта шағымданушы, жауап беруші және үшінші жақ та бола алады.

1.10.  Қор өз міндеттері бойынша, барлық оған қарайтын мүлікпен жауап береді. Қор құрылтайшының жеке қарыздары бойынша жауапты болмайды, сонымен қатар құрылтайшы да Қор міндеттері бойынша жауапты болмайды.

1.11.  Қор өзге де ұйымдарда құрылтайшы ретінде болуына құқығы бар, сонымен қатар Қазақстан Респуликасы аумағында және одан тыс жерлерде филиалдар құруға және өкілдіктер ашуына болады.

1.12.  Қор еркін бастамаларымен халықаралық, қоғамдық және басқа да ұйымдармен келісім жүргізе алады.

1.13.  Қордың мүлігіне Құрылтайшының мүліктік құқығы жоқ.

 

2. ҚОРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ.

2.1.      Қорды құру мақсаты - мирасқорлық және өзара байыту рухындағы Қазақстанның бірегей мәдениетінің сақталуы мен дамуына барынша қолдау көрсету. 

2.2.      Қор қойылған мақсатқа жету үшін келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1)       мәдени-ағарту бағдарламалардың жетілдіруіне және іске асыруына  қатысу;

2)       Қазақстанның экономикалық және  әлеуметтік - мәдени дамуында туындаған өзекті мәселелерді зерттеуге қатысу;

3)       тілдік, мәдениеттік, әлеуметтік – экономикалық, сондай-ақ этносаяси мәселелерді зерттеулерге қатысу;  

4)       Қазақстан халқының тарихи зердесі мен этномәдени құндылықтары негізінде білім беру және тәрбиелік қызмет жүргізу;  

5)       оралмандардың бейімделуінде жәрдем көрсету, шет елдегі қазақ диаспорларымен байланыс ұстап, олармен ынтымақтасу;

6)        Қазақстан халқының мәдени мұрасын насихаттау; Қазақстанның замануи әлемде беделі мен мәдениетінің  қалыптасуына жәрдемдесу;

7)       қайырылымдылық акцияларына  қатысу мен өткізуі;

8)        әр түрлі деңгейдегі, соның ішінде халықаралқ деңгейдегі, білім жобаларын іске асыруға  қатысу;

9)        балаларға  және жас өспірімдерге арналған әр түрлі тақырыптық бағытта мемлекеттік тілде әдебиетті дайындау мен баспаға шығару;

10)        балалар шығармашылығын дамыту үшін  мәдени – танымдық іс шаралар өткізу (байқалаулар, фестивальдар, көрмелер, спартакиадалар, олимпиядалар және т.б.)

 

11)        Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.

2.3.      Заңдарда белгіленген тәртібіте сондай лицензияны алғаннан кейін лицензияландыруды қажет ететін қызметін жүзеге асыруға құқықты болады.

 

                                      3. ҚОР МҮЛІГІ.

3.1.      Қор мүлігін Қор балансындағы ақшалар және материалдық құндылықтар құрайды.

3.2.      Қор мүлігінің құрылу көздері мыналар:

1)      құрылтайшыдан түсетін түсім (қатысушыдан);

2)      өз еркімен мүліктік жарна төлемін төлеу және құрбандық қылу;

3)      заңдарда белгіленген қызметтерден, жұмыстардан, тауарлардан түсетін түсім (табыс);

4)      акциялар, облигациялар, басқа да бағалы қағаздар және саламдар (депозиттер) бойынша алынған дивидендтер (табыстар, сый ақылар (мүдделер));

5)      заңмен тыйым салынбаған басқа түсімдер.

3.3.      Құрылтайшының ақшасы және де басқа да түсімдер арқылы қорлар құрылуы мүмкін:

·  гуманитарлық және қайырымдылық көмек;

·  даму;

·  еңбек ақысы;

·  өкілеттілік, резервтік капитал және басқалары.

Қорлардың мөлшерлері, құрылу және жұмсалу тәртібін нақты атқарушы органымен анықталады.

3.4.      Қорға түскен ақшалар және материалдық түсімдері осы жарғымен қарастырылған мақсаттарға жұмсалады.

3.5.      Қордың қаржылық жылы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін белгіленеді.

3.6.      Бухгалтерлік есепті және есеп беруді қолданылып жүрген заңдарда бекітілген тәртіппен жүргізіледі.

3.7.      Қор әр жыл сайын өзінің мүлігін пайдалану туралы есептерін беруді ресми баспаға басылымдарында жариялауы міндетті.

 

4. ҚОРДЫҢ БАСҚАРУЫ.

4.1.      Қордың басқару істерін:

·  жоғарғы органы – Қордың құрылтайшысы;

·  алқа басқару органы - Қордың Қамқоршылық кеңесі;

·  жеке атқарушы органы - Қор басқармасының Төрағасы;

·  тексеру органы  - Қордың ішкі бақылау Қызметімен қамтамасыз етеді.

4.2.      Қордың жоғарғы басқару органы  Қордың құрылтайшысы болып табылады.

4.3.      Белгіленген сұрақтарды талқылау бойынша, қордың басқарма төрағасының баяндамалары құрылтайшыға дейін ашық болуы керек. Құрылтайшы қарайтын сұрақтар тек қана қордың басқарма төрағасы арқылы түседі.

4.4.      Құрылтайшының ерекше құзырына келесі сұрақтар кіреді:

1)      қордың кұрылтай құжаттарына енгізулерді және толықтыруларды қабылдау, өзгерту;

2)      қордың құрылтайшылар құрамының өзгеруі;

3)      қордың басқарма органдардың өкілдіктерін тоқтату және құрылу тәртібін, ұйымдастыру құрылымын, міндетін анықтау;

4)      қордың қамқоршылық кеңесін құру;

5)      қаржылық есеп берудін мерзімділікті және тәртіпті анықталуы;

6)      бақылау органымен тексеруін жүргізу тәртібін анықтайды және олардың нәтижесін бекітеді;

7)      қордың ерікті қайта ұйымдастыруы және таратуы;

8)      тарату комиссияны тағайындау және тарату балансын бекіту;

9)      Қордың басқа заңды тұлғаларды, сонымен қатар өз филиалдарын және өкілдіктерін құруылуы және қызметіне қатысуы туралы шешімдерді қабылдау.

4.5.      Белгіленген тәртіппен қабылданған құрылтайшының шешімі қордың барлық органдарына міндетті. Құрылтайшы қордың басқа органдарының құзырына кіретін кез-келген сұрақтар бойынша шешім қабылдауға құқығы бар.

 

5.  ҚОРДЫҢ  ҚАМҚОРШЫЛЫҚ  КЕҢЕСІ.

5.1.      Қамқоршылық кеңес қордың тұрақты жұмыс істейтін алқа басқару органы болып табылады.

5.2.      Қамқоршылық кеңесінің құрамын Қордың Құрылтайшысы бекітіледі. Қордың қамқоршылық кеңес мүшесінде некелескен, жақын туысқандар, қордың штаттық жұмыскерлері бола алмайды.

5.3.      Қамқоршылық кеңесінің шақырылуы және кворумы:

·  қамқоршылық кеңес мәжілісі қажетті жағдайда өткізіледі, бірақ кварталдың ішінде бір реттен аз емес;

·  қамқоршылық кеңес мәжілісі заңды деп есептеледі, егер мәжілісте қамқоршылық кеңесінің жалпы мүшелер санының 2/3 бөлігі қатысқан болса;

·  қамқоршылық кеңесінің мәжілісін оның төрағасы немесе орынбасары өткізеді;

·  қамқоршылық кеңес мәжілісі уақытында хаттама жүргізіледі, бұл хаттамаға барлық қамқоршылық кеңесінің мүшелері қол қоюға тиіс.

5.4.      Дауыс бсру:

·  Қамқоршылық кеңесінің әрбір мүшесі тек қана бір дауысқа ие болады.

·  мәжіліске қатысқан Қамқоршылық кеңес мүшелері жай көпшілік ашық дауыстарымен шешім қабылдайды.

·  дауыс беру кезінде дауыстар тең болған жағдайда төрағасының дауысы шешуші болады.

5.5.      Қамқоршылық кеңестің құзырына мына сұрақтар кіреді;

1)      Қор қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;

2)      Қор қызметінің нәтижелері туралы жылдық есепті және өзге де есептерді қарайды;

3)      Қордың басқарма төрағасын қызметіне тағайындау және қызметінен босату;

4)      Қордың ішкі бақылау қызметінің мүшелерін қызметіне тағайындау және қызметінен босату;

5)      Қордың қызметі оның жарғылық мақсаттарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;

6)      қайырымдылық қызметін жүзеге асыру ережелерін бекіту;

7)      Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшылық келмейтін басқа да сұрақтар.

 

6. ҚОРДЫҢ  БАСҚАРМА  ТӨРАҒАСЫ.

6.1.      Қордың ағымды қызметіне басшылықты қор басқарма төрағасымен жүзеге асырылады. Қор басқарма төрағасы қамқоршылық кеңесімен тағайындалынады. Қор басқарма төрағасы құрылтайшысының және қамқоршылық кеңесінің шешімдерін орындау негізіндс әрекет жасайды және оларға есепті.

6.2.      Қор басқарма төрағасы:

·  сенімхатсыз қор атынан оған берілген өкілеттілігі шегінде әрекет жасайды;

·  кез-келген заңды және жеке тұлғалардың, Қазақстан Республикасы ның билік және басқару органдарымен қатынастарды мүддесін  білдіреді;

·  мүлікті басқарады;

·  шарттар жасайды, оның ішінде еңбектік;

·  сенімхаттар береді;

·  банкттік есеп шоттар ашады, валюттік қоса;

·  міндетті түрде орындайтын бұйрықтарды және өкімдерді шығарады;

·  Қордың мақсаттарына жетуге бағытталған шешімдерді қабылдайды;

·  Құрылтайшының және қамқоршылық кеңесінің шешімдерін орындайды;

·  қолданылып жүрген заңдарға сәйкес Қор жұмыскерлерін жұмысқа алады және жұмыстан босатады;

·  өз құқығын басқа адамдарға ұсынады;

·  қордың өзгеде органдарының ерекше құзырына кіретіндерінен басқа функцияларды орындайды.

6.3.   Қордың басқарма төрағасы кез-келген уақытта өзінің міндеттемелерін орындаудан бас тартуы мүмкін, ол туралы еңбек заңдарына сәйкес қамқоршылық кеңесін жазба түрінде хабардар етуі қажет.

 

7. ҚОРДЫҢ  ІШКІ  БАҚЫЛАУ  ҚЫЗМЕТІ.

7.1.      Ішкі бақылау қызметі қордың ағымды және келешектегі қаржы-шаруашылық қызметінің бақылауын жүзеге асырады.

7.2.      Ішкі бақылау қызметі Қамқоршылық кеңесімен бір жылға тағайындалады және үш мүшеден тұрады. Ішкі бақылау қызметінің мүшелері кезекті мерзімге бірнеше рет тағайындалуына болады.

7.3.      Ішкі бақылау қызметі жыл сайын жоспарлы тексерулерді өткізеді және құрылтайшының және қамқоршылық кеңесінің алдында есеп береді. Құрылтайшының шешімі бойынша жоспардан тыс тексерулерді және бақылауларды өткізуі мүмкін.

7.4.      Ішкі бақылау қызметі Қордың барлық мүліктік орындарында байқау және тексеру өткізуі мүмкін, жылдың ішінде қордың орындалған жұмыстарын, сонымен қатар оған сәйкес шығындарын тексереді.

 

8. ҚОРДЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕРІ.

8.1.      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстанның Республикасы аумағында қор  филиалдарын құруға және өкілдіктер ашуға мүмкіндігі бар.

8.2.      Филиал қордың тұрған жерінен тыс бір ерекше бөлігі болып табылады, сонымен қатар барлық немесе бөлек міндеттерді, соның ішінде өкілдік міндеттерін жүзеге асырады.

8.3.      Өкілдік қордың тұрған жерінен тыс бір оқшауланған бөлігі болып табылады, сонымен қатар қордың қорғау және мүддесін көрсету жүзеге асырады, оның атынан келісімдерді және басқа да құқықтық әрекеттерді жасайды.

8.4.      Филиалдар және өкілдіктер заңды тұлға болмайды және Қордың атынан қызметті жүзеге асырады. Олар қордың мүлігімен үлестіреді және олардың бекітілген ереже негізінде әркет жасайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлігі жеке баланста және Қор балансында есептелінеді.

8.5.      Филиалдардың және өкілдіктердің басқарушылары қор басқарма төрағасымен тағайындалады және оның сенімхаты негізінде жұмыс істейді.

 

9. ҚОРДЬІҢ  ҚАЙТА  ҰЙЫМДАСТЫРУЫ  ЖӘНЕ  ҚЫЗМЕТІН  ТОҚТАТУЫ.

9.1.      Қордың қайта ұйымдастыруы және қызметін тоқтатуы:

·  Қордың құрылтайшысының шешімі бойынша;

·  заңдарда қарастырылған, басқа да негіздермен жүргізіледі.

9.2.      Қор қолданылып жүрген заңдармен қарастырылған тәртіппен, қайта ұйымдастырылған деп саналады.

9.3.      Қызметінің тоқтатылуы туралы шешім қабылдаған орган, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тарату тәртібін және мерзімін белгілейді және тарату комиссияын тағайындайды.

9.4.      Қорды таратылатын жағдайында тарату комиссиясы мүліктерді пайдалану тәртібін белгілейді.

 

 

 

Қордың құрылтайшысы                                                        

 

                      «Утвержден»

               решением учредителя

               от                  2014 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

частного фонда

« »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Караганда

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.      Частный фонд "» (далее Фонд) создается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и является некоммерческой организацией.

1.2.      Учредителем Фонда является гражданин Республики Казахстан , года рождения, уроженка Карагандинской области, удостоверение личности № , выдано  МЮ РК, ИНН , проживающая по адресу: Республика Казахстан, город Караганда, .

1.3.      Полное наименование Фонда на государственном языке:- «» жеке меншік қоры.

1.4.      Полное наименование Фонда на русском языке: - Частный фонд «Ұлағат».

1.5.      Сокращенное наименование Фонда на государственном языке: - «» ЖМҚ.

1.6.      Сокращенное наименование Фонда на русском языке: - ЧФ «».

1.7.      Срок деятельности Фонда не ограничен.

1.8.      Местонахождение Фонда: , Республика Казахстан, г. Караганда, район имени Казыбек Би, пр., дом 4, квартира 351.

1.9.      Фонд является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и банковские счета, печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты, выполняет взятые на себя обязательства и пользуется правами, связанными с этой деятельностью, может от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

1.10.  Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. По собственным долгам учредителя Фонд ответственность не несет равно, как и учредитель не отвечают по обязательствам Фонда.

1.11.  Фонд имеет право выступать в качестве учредителя в иных организациях, а также создавать филиалы и открывать представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

1.12.  Фонд может на добровольных началах сотрудничать с международными, общественными и иными организациями.

1.13.  Учредитель не имеет имущественных прав на имущество Фонда.

 

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

2.1.   Целью деятельности Фонда является всемерное содействие  сохранению и развитию 

         самобытной культуры Казахстана в духе преемственности и взаимообогащения.

2.2.    Фонд для достижения поставленных целей осуществляет следующие виды деятельности:

1)              участие в разработке и реализации программ культурно-просветительского назначения;

2)        исследование языковых,  культурологических, социально-экономических, а также этнополитических проблем;  

3)        проведение образовательной  и воспитательной работы, основанной на исторической памяти и этнокультурных ценностях народа Казахстана;

4)        оказание содействия в вопросах адаптации оралманов, поддержка связей и сотрудничество с казахскими диаспорами за рубежом;

5)              изучение и пропаганда культурного наследия народа Казахстана, содействие формированию 

       имиджа и культуры Казахстана в современном мире;

6)              проведение благотворительных акций;

7)              участие в реализации образовательных проектов на различных уровнях, в том числе и на   

       международном уровне;

8)              подготовка и издание литературы для детей и юношества на государственном языке по

       разной тематической направленности;

9)              проведение культурно-познавательных мероприятий для развития детского творчества

       (конкурсы, фестивали, выставки, смотры, спартакиады, олимпиады и др.).

10)         другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

2.1.       Право на осуществление деятельности, требующей лицензирования, наступает с момента получения такой лицензии в установленном законодательством порядке.

 

3. ИМУЩЕСТВО ФОНДА.

3.1.       Имущество Фонда составляют материальные ценности и деньги, находящиеся на балансе Фонда.

3.2.       Источниками формирования имущества Фонда являются:

1)        поступления от учредителя (участника);

2)        добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3)        поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством порядке;

4)        дивиденды (доходы, вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

5)        другие, не запрещенные законом, поступления.

3.3.       За счет денег учредителя и других поступлений могут быть созданы фонды:

·           гуманитарной и благотворительной помощи;

·           развития;

·           оплаты труда;

·           представительский, резервный капитал и другие.

Размеры, порядок образования и расходования фондов определяются конкретно исполнительным органом Фонда.

3.4.      Деньги и материальные поступления Фонда расходуются на цели, предусмотренные настоящим уставом.

3.5.      Финансовый год фонда устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

3.6.      Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

3.7.      Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных печатных изданиях.

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ.

4.1.       Управление делами Фонда обеспечивается:

·           высшим органом – учредитель Фонда;

·           коллегиальным органом управления - Попечительским советом Фонда;

·           единоличным исполнительным органом - Председателем правления Фонда;

·           контрольным органом - Службой внутреннего контроля Фонда.

4.2.       Высшим органом управления Фондом является учредитель.

4.3.       Доклады председателя правления Фонда по назначенным к обсуждению вопросам должны быть открыты для рассмотрения до учредителя. Вопросы, подлежащие рассмотрению учредителя, поступают только через председателя правления Фонда.

4.4.       К исключительной компетенции учредителя относятся вопросы:

1)        принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы Фонда;

2)        изменения состава учредителей Фонда;

3)        определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Фонда;

4)        формирования попечительского совета Фонда;

5)        определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности;

6)        определения порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

7)        добровольной реорганизации и ликвидации Фонда;

8)        назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационного баланса;

9)        принятия решений об участии Фонда в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

4.5.      Решение учредителя, принятое в установленном порядке, обязательно для всех органов Фонда. Учредитель Фонда вправе принять на себя решение любого вопроса, отнесенного к компетенции других органов Фонда.

 

5. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА.

5.1.       Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Фонда.

5.2.       Состав Попечительского совета утверждается учредителем. Большинство членов Попечительского совета Фонда не могут составлять лица, связанные браком и близким родством, а также быть штатными работниками этого Фонда.

5.3.       Созыв Попечительского совета и кворум:

·           заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

·           заседания Попечительского совета считаются полномочными, если на них присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Попечительского совета;

·           заседания Попечительского совета ведет его председатель или заместитель;

·           во время заседания Попечительского совета ведется протокол, который подписывается всеми присутствующими членами Попечительского совета.

5.4.       Голосование:

·           каждый член Попечительского совета обладает одним голосом;

·           решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании;

·           в случае равенства голосов при голосовании голос председателя является решающим.

5.5.       К компетенции Попечительского совета относятся:

1)        определение основных направлений деятельности Фонда;

2)        рассмотрение годовых отчетов и иных отчетов о результатах деятельности Фонда;

3)        назначение на должность и освобождение от должности Председателя правления Фонда;

4)        назначение на должность и освобождение от должности членов службы внутреннего контроля Фонда;

5)        осуществление контроля за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;

6)        утверждение правил осуществления благотворительной деятельности.

7)        любые другие вопросы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

 

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА.

6.1.       Текущее руководство деятельностью Фонда осуществляется председателем правления Фонда. Председатель правления Фонда назначается Попечительским советом. Председатель правления Фонда действует на основании и во исполнение решений учредителя и Попечительского совета и подотчетен им.

6.2.       Председатель правления Фонда:

·           без доверенности в пределах предоставленных ему полномочий действует от имени Фонда;

·           представляет его интересы в отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами власти и управления Республики Казахстан;

·           распоряжается имуществом;

·           заключает договоры, в том числе трудовые;

·           выдает доверенности;

·           открывает банковские счета, включая валютные;

·           издает обязательные для исполнения приказы и распоряжения;

·           принимает решения, направленные на достижения целей Фонда;

·           выполняет решения учредителя и попечительского совета;

·           принимает на работу и увольняет персонал Фонда в соответствии с действующим законодательством;

·           делегирует принадлежащие ему права иным лицам;

·           выполняет иные функции, за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию иных органов Фонда.

6.3.       Председатель правления Фонда в любое время может отказаться от исполнения обязанностей, поставив в известность об этом попечительский совет в письменной форме в соответствии с трудовым законодательством.

 

7. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФОНДА.

7.1.       Служба внутреннего контроля осуществляет текущий и перспективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда.

7.2.       Служба внутреннего контроля назначается Попечительским советом сроком на один год и состоит из трех членов. Члены службы внутреннего контроля могут неоднократно назначаться на очередной срок.

7.3.       Служба внутреннего контроля проводит ежегодные плановые ревизии и отчитывается перед учредителем и попечительским советом. По решению учредителя могут быть проведены внеплановые ревизии и проверки.

7.4.       Служба внутреннего контроля может производить осмотр и ревизию всего имущества Фонда на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Фонда.

 

8. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФОНДА.

8.1.       Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2.       Филиалом является обособленное подразделение Фонда, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

8.3.       Представительством Фонда является обособленное подразделение, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов Фонда, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия.

8.4.       Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Фонда. Они наделяются имуществом Фонда и действуют на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

8.5.       Руководители филиалов и представительств назначаются председателем правления Фонда, и действуют на основании его доверенности.

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

9.1.       Реорганизация и прекращение деятельности Фонда производится:

·           по решению учредителя Фонда;

·           по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

9.2.       Фонд считается реорганизованным в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.3.       Орган, принявший решение о прекращении деятельности, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законодательством Республики Казахстан порядок и сроки ликвидации.

9.4.       Ликвидационная комиссия устанавливает порядок использования имущества в случае ликвидации Фонда.

 

 

Учредитель Фонда                

 

 

Посмотрите болванки устава, добавьте что надо еще  по деятельности. На 2 языках обязательно, также как уставы ТОО.

Рахмет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вы вставили отформатированный текст.   Удалить форматирование

  Допустимо не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически заменена на медиа-контент.   Отображать как ссылку

×   Ваши публикации восстановлены.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    • Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×

Важная информация

Правила форума Условия использования